Kontaktný formulár

If you want to know more about our suites and how to own such a unique piece of real estate in the attractive locality of the Bešeňová water park, please don’t hesitate to contact us:

  Vyplnením a odoslaním tohto formulára beriem na vedomie, že spoločnosť TMR, a.s. bude spracúvať mnou poskytnuté osobné údaje obsiahnuté vo formulári podľa Zásad ochrany osobných údajov na právnom základe článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady číslo 2016/679 o ochrane osobných údajov fyzických osôb pri ich spracúvaní (ďalej len „Nariadenie“). Zároveň beriem na vedomie oprávnený záujem TMR podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, zasielať mi informácie (Newsletter) o pripravovaných realitných projektoch. Zasielanie Newslettra môžem kedykoľvek zrušiť zaslaním požiadavky prostredníctvom tlačidla umiestneného v každom Newslettri („ukončenie zasielania“), alebo zaslaním žiadosti na adresu reality@tmr.sk .

  Telefón :

  +421 904 418 343

  Zodpovedná osoba:

  Jitka Fatková, realitný maklér

  E-mail :

  fatkova@tmr.sk

  Created with by CREANET

  Jitka Fatková, realitný maklér
  T: +421 904 418 343
  E: fatkova@tmr.sk